HR3P Competentiescore Competentiescore CompetentFlex Competentie-Compleet
Automatische HR3P matrix
Woordenboek met competenties gebruiken en zelf aanpassen
Afdelingsbrede vlootschouw: huidige en te verwachten scores op competenties en vakkennis
Organisatiebrede vlootschouw: Huidige en te verwachten scores op competentie en vakkennis
Eigen competentie- en functieprofielen gebruiken en aanpassen.
Inzicht in flexibiliteit van medewerkers
Strategische kennis inventariseren en borgen
Organisatiebrede vlootschouw: managementinformatie in grafieken en tabellen
Automatische invoer gegevens vanuit eigen personeels-informatiesysteem
Ondersteuning door helpdesk
gratis jaarlicentie jaarlicentie jaarlicentie

/Competenties – Functies vergelijken

HR3P Competentiescore Competentiescore CompetentFlex Competentie-Compleet
Automatische HR3P matrix
Woordenboek met competenties gebruiken en zelf aanpassen
Afdelingsbrede vlootschouw: huidige en te verwachten scores op competenties en vakkennis
Organisatiebrede vlootschouw: Huidige en te verwachten scores op competentie en vakkennis
Eigen competentie- en functieprofielen gebruiken en aanpassen.
Inzicht in flexibiliteit van medewerkers
Strategische kennis inventariseren en borgen
Organisatiebrede vlootschouw: managementinformatie in grafieken en tabellen
Automatische invoer gegevens vanuit eigen personeels-informatiesysteem
Ondersteuning door helpdesk
gratis jaarlicentie jaarlicentie jaarlicentie