Hoe werkt StrategyMapping?

StrategyMapping vraagt u de onderwerpen te definiëren waarover u van inzicht verschilt. Bijvoorbeeld over hoeveel procent van de taken u wilt uitbesteden. Vervolgens mogen leidinggevenden hun visie in het model invullen. Waar denken zij dat hun team nu staat en waar willen ze over twee jaar staan? StrategyMapping brengt alle strategieën samen in beeld. U ziet in één oogopslag het gezamenlijke patroon. Zodat u met elkaar een strategie kunt formuleren die door iedereen gedragen wordt. StrategyMapping vergroot het draagvlak ook als het patroon minder eenduidig is en sommige afdelingen flink water bij de wijn moeten doen. Het instrument gaat namelijk uit van overeenkomsten en maakt de besluitvorming transparant.

Overzicht functies StrategyMapping
Overzicht visies diverse afdelingen
Helpdesk
jaarlicentie