Hoe werkt STRAOP?

Voor het opstellen van een strategisch opleidingsplan kunt u de handreiking (hyperlink aanbrengen) volgen die door ons is opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hierin beschrijven wij vijf stappen die u doorloopt:

  1. Vertaal strategische beleidsvisie naar strategische thema’s
  2. Uit de strategische thema’s volgen opleidingen die organisatiebreed worden ingezet. Ook onderzoekt u het natuurlijk verloop en het gewenste opleidingsniveau.
  3. Afstemming met lijnmanagement
  4. Overzicht (subsidiabele) kosten per jaar en de planning ervan
  5. Verslaglegging, goedkeuring en evaluatie van effect

Het instrument STRAOP heeft dezelfde opbouw en ondersteunt u bij iedere stap. U kunt eenvoudig bepalen welk budget per jaar nodig is; welke medewerkers de opleidingen hebben gevolgd en welke prioriteiten gesteld moeten worden. De overzichten die u heeft gemaakt drukt u af als pdf of plakt u in uw Word bestand.

Wat biedt STRAOP u nog meer?

Het instrument is ervoor gemaakt om mee te nemen naar het gesprek met de lijnmanagers. De opleidingen die voor zijn/haar afdeling van belang zijn worden getoond en samen vult u in welke opleidingen in de afdeling worden aangeboden. U loopt samen de lijst met medewerkers langs om te bepalen wie de trainingen reeds hebben volbracht. Ook kijkt u samen naar de vergrijzing en de wensen die leven op het gebied van opleidingsniveau. Wilt u de komende jaren meer verpleegkundigen op hbo-niveau? Dan brengt u hier de huidige situatie in kaart en kunt u plannen welke instroom de komende jaren nodig is.

Groeidocument

De leerinterventies die u in STRAOP hebt gezet kunt u hiermee ook evalueren. Is het gewenste strategische effect behaald of zijn extra inspanningen nodig? Voor het strategische opleidingsplan van het volgende jaar gebruikt u de oude gegevens en past ze aan. Zo ontstaat een groeidocument waarin veel kennis over de effectiviteit van opleidingen is vastgelegd.