Hoe werkt SCAP?

SCAP staat voor strategische capaciteitsplanning. Het instrument laat zien in hoeverre uw huidige personeelsbezetting afwijkt van de formatie die u straks nodig heeft. Dit werkt als volgt: uw afdeling P&O of Financiële Control importeert informatie over uw huidige personeelsbezetting uit uw eigen systeem in SCAP. Vervolgens vullen uw leidinggevenden in welke formatie de komende jaren nodig is. Bijvoorbeeld op basis van kerntakendiscussie of afdelingsplannen. Natuurlijk kunt u dit ook centraal invullen. Direct na invullen ziet u het verschil tussen de huidige bezetting van een afdeling, team of cluster en de gewenste situatie. U kunt ook overzichten maken op niveau van organisatie. Het is mogelijk de strategische capaciteitsplanning periodiek te laten uitvoeren, bijvoorbeeld eens per kwartaal of jaar.

Andere functies: strategische personeelsplanning

SCAP doet meer dan alleen uw capaciteit plannen; het is een compleet instrument voor strategische personeelsplanning. Met SCAP analyseert u tot in detail de gevolgen van krapte op de arbeidsmarkt voor uw organisatie. U ziet per afdeling of team welke functies en competenties moeilijk te vervullen zijn en waar u door- of uitstroom kunt verwachten.

Met SCAP kunt u iedere analyse periodiek herhalen. Dat maakt het mogelijk uw personeels- of capaciteitsplanning conform de PCDA-cyclus (plan-do-check-act) uit te voeren.

Plannen van pensionering

Verwacht u binnenkort een grote uitstroom van oudere medewerkers? Met SCAP weet u wie wanneer met pensioen gaat. Uw leidinggevenden kunnen daardoor tijdig reageren om verlies van unieke kennis en vaardigheden te voorkomen.

Kies de versie die bij u past

SCAP is de meest complete versie uit de serie SPP Manager van de Crux. Kies de versie die past bij uw organisatie.